Riktning, mål och uppföljning

En annan utmaning med rapportering och redovisning är att den ska stimulera hållbarhetsarbetet och inte upplevas som ett tungt ok att bära. Nyckeln är smarta och rationella system för att mäta och följa upp. En tydlig koppling till mål och vision är avgörande för att arbetet ska ge värde och kraft att ta ytterligare steg.

Intressentdialog

Förståelse för vilka frågor intressenterna tycker är viktiga grundar sig i en god dialog. Kundundersökningar,  medarbetarenkäter och leverantörsbedömningar är väl beprövade medel som gärna får kompletteras av djupare intervjuer eller fokusgrupper.

Hållbarhetslagen och GRI-redovisning

Sveriges stora och medelstora företag måste numera hållbarhetsredovisa. Många gör det redan, bland annat med hjälp av ramverket från Global Reporting Initiative (GRI). Vi ser att det är många som gör det för att få det gjort. Hur redovisningen ska bidra till organisationens framgång och lönsamhet är ofta otydligt. Lagar och ramverk kan hjälpa men även stjälpa. Vi kan ramverken och tillsammans kan vi tydliggöra hur det ska ge mervärde för er.

Kontakta oss

Martin Jansmyr

Civilingenjör, MSc
Managementkonsult
Tel: 0706-95 97 95

Jag stöttar efforts kunder inom hållbara ledningssystem, processutveckling, problemlösning och utbil...dning. Det handlar ofta om att driva förändring genom att hitta bättre, smartare och mer långsiktiga arbetssätt.

Jag kom till Effort 2012 och har tidigare arbetat inom industrin, vårdsektorn och besöksnäringen, bland annat på AB Volvo och Skistar.

Studierna vid Chalmers inom Industriell ekonomi utvecklade min förmåga att se såväl helheten som detaljerna. Att kunna balansera olika behov och intressen vid beslutsfattande tror jag är avgörande för att nå framgång på såväl lång som kort sikt.
Läs mer

Hanna Bergendahl

Företagsekonom inriktning Ekologisk Ekonomi​
Managementkonsult
Tel: 0706-95 97 94

'If you think you're too small to have an impact, try going to bed with a mosquito in the room.' Det... är ett citat av Body Shops grundare Anita Roddick som jag ofta återkommer till. För visst är det ibland svårt att intala sig att de små förändringarna man själv kan åstadkomma verkligen har en betydelse i det stora perspektivet. Vad spelar det för roll om jag cyklar till jobbet eller källsorterar mina värmeljushållare när det samtidigt finns stora företag som helt struntar i att ta sitt hållbarhetsansvar? Min absoluta övertygelse är dock att allt vi gör faktiskt spelar roll. Varför skulle vi annars gå och rösta? Demokratin, liksom hållbarhetsfrågorna bygger på allas deltagande och tron i att ett medvetet handlande kan sprida ringar på vattnet.

I konsultrollen försöker jag applicera detta förhållningssätt på företagsnivå. Att inspirera till att tänka och agera hållbarhet i alla led och att få medarbetare och ledning att dra åt samma håll ser jag som en av mina viktigaste uppgifter. Det är ofta en stor utmaning men en spännande sådan som kräver både förmågan att kunna sätta sig in i företagets vardag men att samtidigt behålla distansen och se företaget i det större perspektivet. En stor del av min tid arbetar jag som hållbarhetsansvarig för två hotell- och konferensanläggningar. Utöver detta använder jag gärna min kompetens inom ledningssystem, miljömärkning Svanen och processutveckling i olika typer av uppdrag.
Läs mer