Projektledning

Vi har lång erfarenhet av att projektleda förändringar och de flesta av våra utbildningar tar upp hur du får organisationen med dig i en förändring. Hela vägen från att skaffa sig goda förutsättningar genom att ha ett tydligt mål till dess att effekterna kan utvärderas gäller det att ligga steget före, ha ordning och reda och involvera berörda genom att kommunicera rätt. Vi utgår från beprövade metoder enligt till exmpel PMI och ISO 21 500.

Intervjuer och dokumentgenomgång

Att genomföra intervjuer och granska dokument är en väsentlig del av vårt arbete. För oss är en intervju inte bara datainsamling utan också ett möte där vi bygger tillit och kan inspirera varandra. Arbetet med att förstå och komma organisationer inpå livet har gett oss en förmåga att lyssna, förstå, ställa de rätta frågorna och att kunna läsa lite grann mellan raderna. Färdigheter som kommer väl till pass för att förutse konsekvenserna av en förändring ur olika perspektiv och vad som ska till för att alla ska kunna se sin del i och bidra till utvecklingen.

Workshops

Ett gemensamt mål och samsyn kring vägen dit är viktigt för ett lyckat förändringsarbete. Vår erfarenhet är att gemensamt arbete är det effektivaste sättet att komma dit. Då passar workshop-formatet utmärkt. Rätt utförd får vi en kreativ, avspänd atmosfär där vi kan bygga på varandras idéer.