• ISO 14001:2015 –  för ledningsgrupper och chefer – 0.5-1 dag
  • Grundkurs ISO 14001:2015 – 2-3 dagar
  • Praktisk miljörevision – enligt ISO 19011 – 2-3 dagar
  • Grundläggande miljölagstiftning – 1 dag
  • Grundorsaksanalys – fokus miljö – 2 dagar
Illustration med en återbrukssnurra med två pilar och ett löv i nedre högra hörnet. Ljusblå, rund basplatta.