• ISO 14001:2015 –  för ledningsgrupper och chefer – 0.5-1 dag
  • Uppgradera miljöarbetet till ISO 14001:2015 – 2-3 dagar
  • Miljöledningssystem – enligt ISO 14001:2015 – 2-3 dagar
  • Intern miljörevision – enligt ISO 19011 – 2-3 dagar
  • Grundläggande miljölagstiftning – 1-2 dagar
  • Grundorsaksanalys – fokus miljö – 2 dagar