• ISO 9001:2015 – för ledningsgrupper och chefer – 0.5-1 dag
  • Uppgradera kvalitetsarbetet till ISO 9001:2015 – 2-3 dagar
  • Kvalitetsledning – enligt ISO 9001: 2015 – 2-3 dagar
  • Intern kvalitetsrevision – enligt ISO 19011 – 2-3 dagar
  • Kartläggning och utveckling av processer – 2 dagar
  • Grundorsaksanlays – fokus kvalitet – 2 dagar
  • Kvalitetsverktyg – 2-3 dagar
  • Introduktion till Lean och Six Sigma – 1-2 dagar

 

Illustration på en spirande växt med två lövpar. Ljusblå, rund basplatta med mörkblå siluett av jord i botten.