• ISO 9001:2015 – för ledningsgrupper och chefer – 0.5-1 dag
  • Grundkurs ISO 9001:2015 – 2-3 dagar
  • Praktisk kvalitetsrevision – enligt ISO 19011 – 2-3 dagar
  • Kartläggning och utveckling av processer – 2 dagar
  • Grundorsaksanalys – fokus kvalitet – 2 dagar

 

Illustration på en spirande växt med två lövpar. Ljusblå, rund basplatta med mörkblå siluett av jord i botten.