• Nya standarder – för ledningsgrupper och chefer – 0.5-1 dag
 • Business Canvas Model – Hållbarhet – 1-2 dagar
 • Integrerade ledningssystem – ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 – 3 dagar
 • Uppgradera till nya standarder–  focus på nyheterna – 2-3 dagar
 • Interna revisioner  – ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 – 3-4 days
 • Intressentanalys – 1 dag
 • Grundorsaksanalys – 2 dagar
 • Förändringsledning – 2-3 dagar
 • Projektledning – 2 dagar
 • Ny som hållbarhetschef – 3 dagar
 • Strategi för hållbarhet – 3 dagar
 • Kommunicera och rapportera hållbarhet – 3 dagar
 • Hållbarhetsmålen – i praktiken – 2-3 dagar
 • Hållbarhetsrapportering – enligt svensk lagstiftning – 1-2 dagar
 • Introduktion till CSR  – 1 dag
 • Introduktion till ISO 26000 – 1-2 dagar
 • Socialt ansvarstagande – enligt SA 8000 – 2 dagar
 • Socialt ansvarstagande – i praktiken – 1-2 dagar
Illustration med en skrivbräda med en checklista på där några punkter är avprickade med en grön bock.