• Introduktion till Hållbarhet och CSR – 1 dag
 • Introduktion till ISO 26000 – 1 dag
 • Introduktion till SA 8000 – 1 dag
 • Intressent- och väsentlighetsanalys – 1-2 dagar
 • Diplomerad Hållbarhetsledare – 5 moduler á 3 dagar
  • Modul 1: Introduktion till Hållbarhet
  • Modul 2: Systematiskt Hållbarhetsarbete
  • Modul 3: Lagstiftning inom Hållbarhet
  • Modul 4: Kommunicera och rapportera Hållbarhet
  • Modul 5: Hållbarhetskultur och engagemang för Hållbarhet
 • Diplomerad KMA-Samordnare – ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 – 3 dagar
 • Praktisk Internrevision – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 – 3 dagar
 • Diplomerad Internrevisor  – ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 – 3+3 dagar
Illustration med en skrivbräda med en checklista på där några punkter är avprickade med en grön bock.