• Nya standarder – för ledningsgrupper och chefer – 0.5-1 dag
 • KMA-Samordnare – ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 – 3 dagar
 • Praktisk Internrevision  – ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 – 3 dagar
 • Intressent- och väsentlighetsanalys – 1 dag
 • Grundorsaksanalys – 2 dagar
 • Förändringsledning – 2-3 dagar
 • Kommunicera och rapportera hållbarhet – 1 dag
 • Hållbarhetsmålen – i praktiken – 2-3 dagar
 • Hållbarhetsrapportering – enligt svensk lagstiftning – 1-2 dagar
 • Introduktion till Hållbarhet- 1 dag
 • Introduktion till ISO 26000 – 1 dagar
 • Socialt ansvarstagande – enligt SA 8000 – 1 dag
Illustration med en skrivbräda med en checklista på där några punkter är avprickade med en grön bock.