• Diplomerad Arbetsmiljösamordnare – 3 dagar
  • ISO 45001:2018 – för ledningsgrupper och chefer – 0.5-1 dag
  • Grundkurs ISO 45001:2018 – 2-3 dagar
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 – 2-3 dagar
  • Praktisk arbetsmiljörevision – enligt ISO 19011 – 2-3 dagar
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö – 2-3 dagar
  • Arbetsmiljölagstiftning – vad måste vi minst veta? – 1 dag
  • Grundorsaksanalys – fokus arbetsmiljö – 2 dagar
  • Riskbedömning – arbetsmiljö – 2-3 dagar
  • Säkerhetskultur och engagemang för arbetsmiljöarbetet – 2-3 dagar
  • Utredningsmetodik – efter olycka och tillbud – 2-3 dagar
Illustration med en varningsskylt med ett utropstecken i mitten, bakgrundscirkel i ljusblått.