• ISO 45001 – för ledningsgrupper och chefer – 0.5-1 dag
  •  Från OHAS 18001 till ISO 45001 – 1 dag
  • Arbetsmiljöledning – ISO 45001 – 2-3 dagar
  • Intern arbetsmiljörevision – enligt ISO 19011 – 2-3 dagar
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö – vad är det? – 1-2 dagar
  • Arbetsmiljölagstiftning – vad måste vi veta? – 1 dag
  • Grundorsaksanalys – fokus arbetsmiljö – 2 dagar
  • Riskbedömning – arbetsmiljö – 2 dagar
  • Säkerhetskultur och engagemang för arbetsmiljöarbetet – 2-3 dagar
  • Utredningsmetodik – efter olycka och tillbud – 2 dagar
Illustration med en varningsskylt med ett utropstecken i mitten, bakgrundscirkel i ljusblått.