• OHSAS 18001/ISO 45001 – för ledningsgrupper och chefer – 0.5-1 dag
 • Arbetsmiljöledning – enligt OHSAS 18001/ISO 45001 – 2-3 dagar
 • Uppgradera arbetsmiljöarbetet till  ISO 45001:2017 – 3 dagar
 • Intern arbetsmiljörevision – enligt ISO 19011 – 2-3 dagar
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö – vad är det? – 1 dag
 • Arbetsmiljölagstiftning – vad måste vi veta? – 2 dagar
 • Grundorsaksanalys – fokus arbetsmiljö – 2 dagar
 • Riskbedömning – arbetsmiljö – 2-3 dagar
 • Säkerhetskultur och engagemang för arbetsmiljöarbetet – 2-3 dagar
 • Utredningsmetodik – efter olycka och tillbud – 2 dagar
 • Organisationskultur och värdegrund – 1 dag
 • Lärande i organisationer – 1 dag
 • Effektiva team – 1-2 dag
 • Kommunikation- och feedbackträning – 0,5 dag
Illustration med en varningsskylt med ett utropstecken i mitten, bakgrundscirkel i ljusblått.