Villkor för Efforts kurser och utbildningar

Anmälan

Din anmälan är bindande när vi skickat en bekräftelse via mail på din anmälan. Får du ingen bekräftelse, vänligen kontakta kursansvarig. En person kan anmäla flera deltagare från samma organisation. Efter anmälan tar vi alltid kontakt för att stämma av och komplettera med eventuellt ytterligare uppgifter och information.

Kursavgiften

I utbildningsavgiften ingår digitalt utbildningsintyg och e-dokumentation, till exempel på usb-sticka eller via mail. Avgiften är exklusive moms. Måltider enligt program tillkommer, vanligen 250 kr per dag exklusive moms. Utbildningsavgiften faktureras före normalt utbildningsstart. Betalningsvillkor: 15 dagar netto.

Förhinder/Avbokning

För Efforts egna kurser gäller följande. Har du inte möjlighet att utnyttja din kursplats, får den överlåtas till någon annan person. Glöm inte att meddela detta till oss innan utbildningen startar. Enligt branschens standardregler för avbokning debiteras 50% av avgiften vid avbokning 2-4 veckor före utbildningsstart och 100% av avgiften vid avbokning 2-0 veckor före utbildningens start.

Inställd utbildning

Effort förbehåller sig rätten att ställa in en utbildning varvid utbildningsavgiften återbetalas. Övriga avgifter som är förknippade med utbildningen och som deltagaren redan betalat själv, exempelvis resor och logi kompenseras/återbetalas inte. I förekommande fall ska inställda utbildningar kommuniceras i rimlig tid innan utbildningsstart till berörda deltagare.

Force Majeure

Effort är inte ansvarigt för inställd utbildning eller skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet och skall ej heller vara ansvarigt för skada i fall då utbildning helt eller delvis måste inställas p g a föreläsares sjukdom. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Effort självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Hantering av personuppgifter

Vi är noga med att de uppgifter du lämnar till oss hanteras på ett bra och säkert sätt. Se vår integritetspolicy för mer information.