Samlad illustration med två cirklar. Ikonen för Strategiskt och operativt stöd (grön cirkel med en siluett av en person) samt en cirkel med fotografi på en av Efforts medarbetare.

Strategiskt stöd i hållbarhetsfrågor

Vårt strategiska stöd innebär att vi ger råd för att stärka din organisations egna förmåga. Våra kunder har ofta djupa insikter i olika frågor, men söker en oberoende part med kompletterande perspektiv. Tillsammans identifierar vi era viktigaste frågor och fokusera dem för att nå djupare insikter.

Operativt stöd i hållbarhetsfrågor

Många av våra kunder vill också att vi tar en operativ roll i deras utvecklingsarbete. Vi bidrar med vår kunskap och praktiska erfarenhet av att driva förändring och blir en resurs som ger extra kraft under genomförandet.​ Som operativt stöd kan vi också vara ett alternativ till att anställa kompetens. Inte sällan behövs till exempel en interimslösning när en medarbetare slutar, eller en deltidslösning när det krävs kompetens som inte fyller en heltidstjänst. Vi arbetar ofta i team om åtminstone två konsulter för att tillföra en kombination av kompetens och garantera tillgänglighet och robusthet till våra kunder.

När behövs strategiskt eller operativt stöd?

I många fall behövs tillfällig kapacitet i hållbarhetsfrågor. Då kan vi erbjuda en effektiv interimslösning för att behålla kontinuitet i verksamhetens hållbarhetsarbete. Många av våra kunder saknar också ett internt bollplank i den egna organisationen och vill ha tillgång till best practice. Innan man startar upp ett projekt eller ska sälja in det internt kan det vara fördelaktigt att få en second opinion från en extern part. Att få stöd i att genomföra internrevisioner och ledningens genomgång är också frågor vi ofta får. Andra vanliga frågeställningar vi möter är dålig lönsamhet i projekt, svårigheter att översätta ny lagstiftning till den egna verksamheten eller låg medvetenhet om värdet av företagets hållbarhetsarbete hos både kunder och företagsledning.

Vem kan ha nytta av strategiskt och operativt stöd?

Vi assisterar styrelser, ledningsgrupper och enskilda medarbetare med rådgivning och projektledning i frågor som rör hållbarhet. Bland våra kunder finns alltifrån mindre organisationer till stora koncerner inom både privat och offentlig sektor.

Vill du veta mer om vårt operativa eller strategiska stöd?
Kontakta:

Niclas Järnros

MBA, Maskiningenjör
VD, Managementkonsult och Partner
Tel: 0706-95 97 91

Tiden går fort när man har roligt! För snart femton år sedan var jag med och startade Effort. Effort... startades med två ambitioner, dels att ”Vi ska vara kända för väl utförda uppdrag” och dels att ”Det skall kännas utvecklande och roligt att arbeta på Effort.” Under de senaste åren har vi stärkt Effort genom att satsa på kunskapsutveckling dels genom egen forskning och dels genom aktionsforskningsprojekt tillsammans med våra kunder, detta tycker jag känns väldigt spännande. Personligen har jag under årens lopp haft förmånen att jobba och utvecklas tillsammans med väldigt många kompetenta och engagerade kunder och medarbetare. Detta tillsammans med att utveckla hållbara och effektiva lösningar är det som driver och engagerar mig. Läs mer

Stefan Book

Civilingenjör, MSc, PhD
Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 93

Jag anlitas som inspiratör, för rådgivning eller för nulägesanalyser inför strategiskt och operativt... viktiga uppdrag. Jag är också involverad vid genomförandet av olika utvecklingsarbeten hos våra kunder. Sedan 2007 är jag VD på Effort och har varit involverad i en mångfald av uppdrag med olika fokus och utmaningar.

Efter att under 90-talet ha arbetat med processutveckling på bland annat Volvo och som kvalitetschef inom stålindustrin ville jag fördjupa mig ytterligare. Det fick jag göra som doktorand på Avdelningen för kvalitetsutveckling på Chalmers. 2006 disputerade jag med min avhandling ”Naturalizing quality management”.
Läs mer