Ikonen för nulägesanalys (ljusblå cirkel med en måltavla i) samt en cirkel med fotografi i närbild på en motor.

När behövs en nulägesanalys?

Står ni inför en utmaning? Eller vill ni gå från bra till bättre? Ofta finns ett specifikt behov, som att åtgärda höga ohälsotal, stora kassationer eller möta specifika krav från kunder. Det kan exempelvis vara ISO 9001/14001/45001, eller AFS 2001:1/2015:4.  Med en nulägesanalys tar vi tillsammans fram en tydlig kravbild och en handlingsplan för att möta kraven.

Vad innebär en nulägesanalys?

Beroende på önskemål och omfattning designar vi tillsammans ett upplägg som passar era förutsättningar. Bråttom? Vi kan leverera en färdig analys på några få dagar. I andra fall kan det finnas goda skäl till att göra återkommande besök eller studier. Om vi gör enkäter, intervjuer, mätningar eller en kombination beror på situationen. Vi kan också leverera analysen i form av en internrevision. Att vi forskar borgar för att våra metoder är robusta och att vi är trygga med att de levererar pålitliga resultat.

Vem vänder sig tjänsten till?

Vi rekommenderar en nulägesanalys till er som vill få grepp om var ni befinner er. En nulägesanalys är också ett bra sätt att lära känna oss som konsulter. Det ska inte behöva vara ett stort eller svårt beslut att komma igång och jobba med oss och för att det ska vara enkelt och tryggt för er erbjuder vi alltid:

  • Samarbetsförslag där målen för arbetet framgår tydligt
  • Fast pris

Efter genomförd analys står det er fritt att gå vidare som ni vill. Vill ni ha stöttning hjälper vi så klart gärna till.

Kontakta någon av oss
om du vill veta hur en nulägesanalys går till

Stefan Book

Civilingenjör, MSc, PhD
Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 93

Jag anlitas som inspiratör, för rådgivning eller för nulägesanalyser inför strategiska och operativt... viktiga uppdrag. Jag är också involverad vid genomförandet av strategiska utvecklingsarbeten hos våra kunder. Jag är nyfiken och söker ständigt nya insikter som kan hjälpa mig att tillsammans med andra finna bästa möjliga lösningar hos våra kunder.

Innan Effort doktorerade jag vid teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. 2006 disputerade jag med min avhandling ”Naturalizing quality management” som gick under ytan på vad som påverkar framgången i utvecklingsinitiativ inom organisationer. Innan dess hade jag samlat erfarenheter från både fordonsindustrin, skolan och äldrevården.
Läs mer

Magnus Marmgren

Civilingenjör, MSc, Industridoktorand
VVD, HR-ansvarig, Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 97

Jag har så länge jag kan minnas haft ett djupt intresse och engagemang för vad jag idag skulle kalla... hållbarhetsfrågor. Erfarenheter från att arbeta i olika organisationer väckte snabbt också ett intresse för dynamiken bakom hur organisationer fungerar (och inte fungerar), och hur man kan få saker att hända. Dessa intressen har tillsammans med en nyfikenhet och vilja att lära mer varit den kompass som bl.a. via examensarbete i Peru och biståndsprojekt i Bolivia har guidat mig till Effort. Samma kompass har även fört mig tillbaka till Chalmers (där jag tidigare läst Teknisk fysik) där jag nu för Efforts räkning är involverad i forskning om just dessa områden.

Arbetet på Effort är mångfacetterat. För min del har det medfört arbete med stora organisationer som t.ex att leda framtagandet av ett hållbarhetsprogram för ett landsting, att medverka i ett globalt processutvecklingsprojekt i en industrikoncern och att genom aktionsforskning vara med att ta fram ett ramverk för hållbarhetsarbete för en fastighetskoncern. Det har också inkluderat att stödja mellanstora organisationer med genomgripande förändringsprojekt och även samverkan med riktigt små organisationer, t.ex med arbetsmiljöfrågor.

Den gemensamma nämnaren är att det handlar om att hjälpa organisationer på resan mot hållbar framgång.

Jag känner nu att jag har hamnat rätt här på Effort och att jag har möjlighet att medverka till att förverkliga vår vision: Att leva drömmen om det hållbara företaget. Det som gör det extra inspirerande, lärorikt och roligt är att det är en dröm som jag upplever att jag delar med mina kunniga och trevliga kollegor.
Läs mer