Ikonen för nulägesanalys (ljusblå cirkel med en måltavla i) samt en cirkel med fotografi i närbild på en motor.

När behövs en nulägesanalys?

Står ni inför en utmaning? Eller vill ni gå från bra till bättre? Ofta finns ett specifikt behov, som att åtgärda höga ohälsotal, stora kassationer eller möta specifika krav från kunder. Det kan exempelvis vara ISO 9001/14001/45001, eller AFS 2001:1/2015:4.  Med en nulägesanalys tar vi tillsammans fram en tydlig kravbild och en handlingsplan för att möta kraven.

Vad innebär en nulägesanalys?

Beroende på önskemål och omfattning designar vi tillsammans ett upplägg som passar era förutsättningar. Bråttom? Vi kan leverera en färdig analys på några få dagar. I andra fall kan det finnas goda skäl till att göra återkommande besök eller studier. Om vi gör enkäter, intervjuer, mätningar eller en kombination beror på situationen. Vi kan också leverera analysen i form av en internrevision. Att vi forskar borgar för att våra metoder är robusta och att vi är trygga med att de levererar pålitliga resultat.

Vem vänder sig tjänsten till?

Vi rekommenderar en nulägesanalys till er som vill få grepp om var ni befinner er. En nulägesanalys är också ett bra sätt att lära känna oss som konsulter. Det ska inte behöva vara ett stort eller svårt beslut att komma igång och jobba med oss och för att det ska vara enkelt och tryggt för er erbjuder vi alltid:

  • Samarbetsförslag där målen för arbetet framgår tydligt
  • Fast pris

Efter genomförd analys står det er fritt att gå vidare som ni vill. Vill ni ha stöttning hjälper vi så klart gärna till.

Kontakta någon av oss
om du vill veta hur en nulägesanalys går till