Samlad illustration med två cirklar. Ikonen för Aktionsforskning (ljusgul cirkel med en ett förstoringsglas i med staplar) samt en cirkel med ett fotografi på en medarbetare.

Vad innebär aktionsforskning?

Aktionsforskning i Effort-format är grundad i både forskning och praktik för att förstå mekanismerna bakom framgångsrikt utvecklingsarbete. Det handlar om att få igång en stimulerande läroprocess där vi tillsammans med vår kund löpande utvecklar insikter och allt bättre resultat. Målet är sedan att sprida kunskapen och attrahera uppmärksamhet både inom och utanför den egna organisationen.

När är aktionsforskning aktuellt och för vem?

Aktionsforskningen är ett strukturerat sätt att identifiera sin organisations viktigaste utvecklingsfrågor och analysera både orsak och verkan på ett kraftfullt sätt. Utifrån resultaten från den inledande analysen driver vi sedan ett utvecklingsarbete internt där vi åstadkommer konkreta och mätbara resultat för den egna organisation. Detta samtidigt som vi utvecklar kunskap som gagnar samhället – både lokalt och ibland globalt.

Hur kan min organisation dra nytta av aktionsforskning?

Aktionsforskning är en forskningstyp som passar många typer av organisationer och dess resultat bidrar till positiva effekter, både internt och externt. Genom att kombinera aktionsforskning med genomtänkt PR som resonerar med verksamhetens olika målgrupper, kan aktionsforskning vara ett fantastiskt effektivt verktyg för ökad kännedom och synlighet.

Vad säger våra kunder?

Vi arbetar med kunder i många olika storlekar och branscher, både inom offentlig och privat sektor.

Hur kan forskning utveckla din verksamhet?
Kontakta oss:

Stefan Book

Civilingenjör, MSc, PhD
Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 93

Jag anlitas som inspiratör, för rådgivning eller för nulägesanalyser inför strategiskt och operativt... viktiga uppdrag. Jag är också involverad vid genomförandet av olika utvecklingsarbeten hos våra kunder. Sedan 2007 är jag VD på Effort och har varit involverad i en mångfald av uppdrag med olika fokus och utmaningar.

Efter att under 90-talet ha arbetat med processutveckling på bland annat Volvo och som kvalitetschef inom stålindustrin ville jag fördjupa mig ytterligare. Det fick jag göra som doktorand på Avdelningen för kvalitetsutveckling på Chalmers. 2006 disputerade jag med min avhandling ”Naturalizing quality management”.
Läs mer

Magnus Marmgren

Civilingenjör, MSc, Industridoktorand
VVD, HR-ansvarig, Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 97

Jag har så länge jag kan minnas haft ett djupt intresse och engagemang för vad jag idag skulle kalla... hållbarhetsfrågor. Erfarenheter från att arbeta i olika organisationer väckte snabbt också ett intresse för dynamiken bakom hur organisationer fungerar (och inte fungerar), och hur man kan få saker att hända. Dessa intressen har tillsammans med en nyfikenhet och vilja att lära mer varit den kompass som bl.a. via examensarbete i Peru och biståndsprojekt i Bolivia har guidat mig till Effort. Samma kompass har även fört mig tillbaka till Chalmers (där jag tidigare läst Teknisk fysik) där jag nu för Efforts räkning är involverad i forskning om just dessa områden.

Arbetet på Effort är mångfacetterat. För min del har det medfört arbete med stora organisationer som t.ex att leda framtagandet av ett hållbarhetsprogram för ett landsting, att medverka i ett globalt processutvecklingsprojekt i en industrikoncern och att genom aktionsforskning vara med att ta fram ett ramverk för hållbarhetsarbete för en fastighetskoncern. Det har också inkluderat att stödja mellanstora organisationer med genomgripande förändringsprojekt och även samverkan med riktigt små organisationer, t.ex med arbetsmiljöfrågor.

Den gemensamma nämnaren är att det handlar om att hjälpa organisationer på resan mot hållbar framgång.

Jag känner nu att jag har hamnat rätt här på Effort och att jag har möjlighet att medverka till att förverkliga vår vision: Att leva drömmen om det hållbara företaget. Det som gör det extra inspirerande, lärorikt och roligt är att det är en dröm som jag upplever att jag delar med mina kunniga och trevliga kollegor.
Läs mer