Drömmen om det hållbara företaget

En hållbar verksamhet är en verksamhet i balans. Medarbetarna trivs och gör bra ifrån sig. Produkterna eller tjänsterna är världsledande. Kunderna är nöjda och återkommer. Era processer levererar hög och pålitlig kvalitet. Arbetet med att minimera resursförbrukningen ger minskade kostnader. Med mera. Konkurrenter och grannföretag funderar på vad ni egentligen gör som är så speciellt. Vi pratar gärna om hållbar framgång.

Med ett hållbart footprint i världen

Det finns så klart ett egenintresse i att vara en lönsam och trivsam organisation, kanske till och med en förebild för andra. Men, strävan efter att vara en del av lösningen snarare än en del av de problem vi gemensamt står inför är också en viktig del. För att våra gemensamma resurser inte ska förbrukas – och för att de ska komma fler till gagn – tror vi att alla små åtgärder är viktiga. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Tillsammans skapar det en betydelsefull helhet. Det är det som driver oss och det är på det sättet vi kan göra verklig skillnad. Och vi gör det tillsammans med våra kunder och partners.