Illustrerande modell över tillvägagångssätt vid aktionsforskning.

En kombination av managementforskning och hållbarhet

Forskning finns i Efforts DNA och sedan starten har vi tagit en position mitt emellan näringslivet och akademin. En av våra grundare var doktor i miljövetenskap. Sedan dess har flera personer med forskarbakgrund arbetat på Effort och sedan samarbetet med Chalmers startade har vi en industridoktorandplats och publicerar kontinerligt artiklar.

Vår forskning kombinerar konventionell managementforskning kring de faktorer som skapar framgångsrika organisationer med hållbarhetsbegreppet. Resultatet blir ett brett och mer långsiktigt perspektiv på framgång. Ett perspektiv som också är grunden för Effort och våra olika konsulttjänster. Forskningen bygger vidare på teorier och erfarenheter inom hållbarhet, strategi, förändringsledning och verksamhetssystem. Vi fokuserar på främst tre teman i forskningen:

Begreppet verksamhetssystem och dess tillämpning. Vi ställer oss bland annat frågan vilka konsekvenser olika tolkningar av begreppet verksamhetssystem får och vad en konstruktiv tolkning är, när vi fokuserar på att nå hållbara resultat och resultatförbättringar?
Modeller för förändringsarbete. Vilka konsekvenser får valet av modell som ska fungera som vägledning av förändringsarbetet? Hur ser en modell ut som framgångsrikt kan leda till en förändring mot hållbar framgång?
Begreppet hållbarhet och dess tillämpning. Hur används begreppet hållbarhet i organisationer idag och vilka konsekvenser får det? Vad skulle kunna vara en konstruktiv definition av hållbarhet?

Action Reflection

Vår forskningsmetod bygger på  så kallad Action Reflection. Metoden är utformad som en kombination av både observation och reflektion kring faktiska initiativ för verksamhetsutveckling samt intervjuer och datainsamling via workshops. Vi bedriver också, tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola, så kallad hypotesdriven forskning. Genom att testa olika arbetssätt i praktiken och samla in data vill vi på detta sätt utveckla arbetssätt och hitta praktiska tillämpningar för både näringsliv och offentlig sektor.

Vill du veta mer?
Kontakta någon av oss:

Stefan Book

Civilingenjör, MSc, PhD
Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 93

Jag anlitas som inspiratör, för rådgivning eller för nulägesanalyser inför strategiska och operativt... viktiga uppdrag. Jag är också involverad vid genomförandet av strategiska utvecklingsarbeten hos våra kunder. Jag är nyfiken och söker ständigt nya insikter som kan hjälpa mig att tillsammans med andra finna bästa möjliga lösningar hos våra kunder.

Innan Effort doktorerade jag vid teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. 2006 disputerade jag med min avhandling ”Naturalizing quality management” som gick under ytan på vad som påverkar framgången i utvecklingsinitiativ inom organisationer. Innan dess hade jag samlat erfarenheter från både fordonsindustrin, skolan och äldrevården.
Läs mer

Magnus Marmgren

Civilingenjör, MSc, Industridoktorand
VVD, HR-ansvarig, Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 97

Jag har så länge jag kan minnas haft ett djupt intresse och engagemang för vad jag idag skulle kalla... hållbarhetsfrågor. Erfarenheter från att arbeta i olika organisationer väckte snabbt också ett intresse för dynamiken bakom hur organisationer fungerar (och inte fungerar), och hur man kan få saker att hända. Dessa intressen har tillsammans med en nyfikenhet och vilja att lära mer varit den kompass som bl.a. via examensarbete i Peru och biståndsprojekt i Bolivia har guidat mig till Effort. Samma kompass har även fört mig tillbaka till Chalmers (där jag tidigare läst Teknisk fysik) där jag nu för Efforts räkning är involverad i forskning om just dessa områden.

Arbetet på Effort är mångfacetterat. För min del har det medfört arbete med stora organisationer som t.ex att leda framtagandet av ett hållbarhetsprogram för ett landsting, att medverka i ett globalt processutvecklingsprojekt i en industrikoncern och att genom aktionsforskning vara med att ta fram ett ramverk för hållbarhetsarbete för en fastighetskoncern. Det har också inkluderat att stödja mellanstora organisationer med genomgripande förändringsprojekt och även samverkan med riktigt små organisationer, t.ex med arbetsmiljöfrågor.

Den gemensamma nämnaren är att det handlar om att hjälpa organisationer på resan mot hållbar framgång.

Jag känner nu att jag har hamnat rätt här på Effort och att jag har möjlighet att medverka till att förverkliga vår vision: Att leva drömmen om det hållbara företaget. Det som gör det extra inspirerande, lärorikt och roligt är att det är en dröm som jag upplever att jag delar med mina kunniga och trevliga kollegor.
Läs mer