14 februari 2019

Webinar: Miljöpsykologi – Hinder och verktyg för hållbara val

Illustration på en hjärna mot en gul bakgrundscirkel med synapser som går ut mot en mörk bakgrund.

Det är naturligt att utgå ifrån att om vi har miljövänliga värderingar så borde vi rimligtvis också agera mer miljövänligt. Men är det så lätt att en miljövänlig värdering leder till ett miljövänligt beteende?

För att vi ska nå hållbarhetsmålen till 2030 har det blivit tydligt att vi måste ändra våra beteenden. Men beteendeändring är lättare sagt än gjort. Vi orienterar oss i vardagen genom vanor och dessa kan vara svåra att bryta. 

I Sverige har vi en hög medvetenhet om den miljöproblematik och klimatpåverkan vår livsstil innebär. Och överlag har vi nog ganska miljömedvetna värderingar. Men trots att vi vet vad vi borde göra, så ser vi att vägen till faktisk handling är svår. Vad är det som hindrar oss att agera? Och hur kan vi påverka och underlätta för hållbara beteenden? Vilka verktyg kan vi använda för att komma över de psykologiska hinder som finns?

Som forskarna och författarna Esty & Winston skriver i boken Green to Gold. 

 “Moving people into a new way of thinking won’t happen without a healthy push.”

Föreläser gör Efforts Martine Roshauw, rådgivare och konsult med fokus på organisationsutveckling, beteendeförändring och kommunikation.

Fyll i dina uppgifter för att se webinaret