10 november 2017

Webinar: ISO-certifiering, utveckling eller ångest?

Illustration med ljusblå bakgrund och texten ”I – ikon av ett grönt hjärta – ISO”

Funderar du och din organisation på att certifiera er enligt någon eller flera av ledningssystemstandarderna ISO 9001, ISO 14001 eller OHSAS 18001/ISO 45001? Det finns många vägar till en certifiering, både bra och dåliga. Vägvalet avgör om du får driv i organisationen eller mest skapar ångest i ett arbete som inte ger något större värde.

Fyll i dina uppgifter för att se webinaret