27 maj 2019

Webinar: Få fart på miljöarbetet

Fotografi ovanifrån på en stenbelagd gata med en orange pil tejpad och ett par skor ståendes i pilens riktning.

Idag är det fler som förväntar sig mer av företags miljöarbete, inte minst kunder, medarbetare och de talanger ni säkert vill attrahera. Men tiden springer så gärna iväg på allt det dagliga som måste göras. Det är svårt att komma igång eller att ta nästa steg. Välkommen på ett webinar som ger er en knuff i rätt riktning.

Föreläser gör Hanna Bergendahl, konsult och utbildare på Effort.

Fyll i dina uppgifter för att se webinaret