3 december 2018

Webinar: Arbetsmiljö och lönsamhet

Bild på en astronaut som arbetar på en rymdstation med jorden i bakgrunden.

Vilken arbetsmiljö erbjuder organisationer sina chefer och anställda? Vi har tre dimensioner att arbeta med i Sverige. Den fysiska. Den organisatoriska. Den sociala. Var finns den stora förbättrings- och lönsamhetspotentialen?

I Sverige är den fysiska delen mest uppstyrd av lagar och krav. Men hur ligger vi till när det gäller de två andra? Är vi med i matchen där? Lönar det sig att arbeta förebyggande? Vad säger forskning och sunda förnuftet? Hur ska vi tänka om och när produktionstakt ställs mot säkerhetstänkade? Kan vi klä det förebyggande arbetsmiljöarbetet i siffror? Eller ska vi uttrycka den på annat sätt, kanske i form av engagemang?

Under seminariet diskuterar och reflekterar vi kring kopplingen mellan en sund och utvecklande arbetsmiljö och dess positiva effekter i form av lönsamhet. Föreläsare är Efforts Martin Freed.

Fyll i dina uppgifter för att se webinaret