31 mars 2020

Tankar kring revision, rådgivning och utbildning på distans

Blir det som vanligt igen? Eller blir det ett nytt normalt? Nya sätt att möta kunden!

Ja, den frågan ställer sig många nu under Covid-19-krisen. När vänder det? När är det över? Kommer samma situation tillbaka i höst igen? När blir det som vanligt igen? Blir det ens det? Hur blir det i så fall då?

Nya sätt att mötas

Förutom de mycket tuffa utmaningar som sjukvården och människor brottas med ser vi även hur många branscher stänger ned eller går på sparlåga. Vi läser dagligen om varsel, uppsägningar och permitteringar som en direkt följd av detta. Påverkan på samhället är enorm. Regeringen lanserar olika krispaket för att mildra effekterna så gott det går. Sverige står i flera avseenden still. Vi väntar alla på att det vänder och hoppas innerligt att vi klarar oss igenom detta så bra som möjligt. Framför allt avseende hälsan, men självfallet också avseende näringslivet.

Frågan är när och om det någonsin blir som vanligt igen? Det kanske blir ett nytt normalläge. Det är åtminstone många som påstår och tror det. Och detta betyder olika för olika branscher naturligtvis. Digitaliseringen kanske nu tar ett jätteskutt framåt i och med den pågående distanseringen? Vi kanske blir ännu mer vana vid att handla online istället för i butik. Samtidigt finns många goda exempel där människor startar initiativ för att stödköpa i den lokala butiken.

För oss som arbetar med professionell konsulting och utbildning betyder den nuvarande situationen att vi får hitta nya och alternativa sätt att möta våra befintliga och potentiella kunder. Inte minst på utbildningssidan är detta en utveckling som varit på gång en längre tid, men som nu accelererats de sista veckorna. Vi behöver därför bli mycket bättre på att utbilda och kommunicera på distans/online. Utmaningen blir att hitta och skapa en känsla, engagemang och närvaro på liknande sätt som i det klassiska konferens- eller klassrumsformatet. Det känns lite meningslöst att jämföra rakt av. Det är helt enkelt två olika sätt att mötas – en annan kommunikationsform, med respektive fördelar och utmaningar. Kunskap om sändare och mottagare med mellanliggande brus seglar upp och blir en viktig parameter för att det ska bli bra.

Vi på Effort arbetar nu intensivt med att utbilda oss själva och göra om eller komplettera våra konsulttjänster och utbildningar så att de blir mer lämpliga för distans-/online—formatet.

Visste du exempelvis att interna – och externa – revisioner mycket väl kan genomföras virtuellt, d v s på distans/online? Certifieringsorganen har redan börjat erbjuda och tillämpa denna tjänst. Den senaste versionen av den internationella revisionsstandarden ISO 19011 tar i Annex 16 upp webbaserade revisioner som en möjlighet då det inte är passande eller lämpligt att träffas, vilket passar väl in på dagens situation. Det är naturligtvis inte riktigt samma sak som en revision på plats, men det går utmärkt att granska dokument och genomföra intervjuer på distans och t o m följa med rundvandringar med en kamera på, det har vi själva erfarenhet av.

När det gäller utbildningar handlar det exempelvis om hur vi och deltagarna bäst förbereder oss inför sändningen liksom de olika föreläsare- och diskussionspassens längd och upplägg för de många workshops och reflektioner som normalt är förknippat med utbildningarna.

Vi hoppas att du kan och vill vara med oss på detta sätt framöver. Vi kommer att planera för och genomföra utbildningar såväl i klassrum (när detta förhoppningsvis återigen är möjligt) och på distans/online. Vad passar er bäst? Kanske en kombination?

Du kan läsa mer om våra uppdaterade och helt nya utbildningar på distans/online på våra utbildningssidor!

Ta väl hand om er så länge!