22 november 2018

Riskbaserad internrevision – Mall för revisionsprogrammet

Fotografi på en kvinnlig bergsklättrare mot en morgonfärgad himmel och sol

Internrevision som spelar roll

För att en internrevision ska upplevas som skarp och bidra till verksamhetens utveckling måste den fokusera på det som är viktigt och kritiskt. Revisionerna behöver också planeras så att de fångar upp och granskar sådant som fungerar mindre bra. Riskbaserad internrevision handlar om att utifrån en riskbedömning av verksamhetens processer planera in revisioner där de gör som mest nytta. En bra planering tillsammans med duktiga internrevisorer ger värdefull kunskap om vad som behöver förbättras!

Ladda ner vår mall och skapa ett program för riskbased internrevision som kommer att diggas av revisorer, de som revideras och era extern-revisorer.

 

Mall byggd på erfarenhet och ISO 19011

Vår mall för att utforma ett riskbaserat revisionsprogram bygger på lång erfarenhet av att ha stöttat orgaisationer med att designa revisionsprogram och att utföra själva revisionerna. Mallen utgår från kraven på internrevision i ISO- standarderna 9001, 14001 och 45001 samt principerna och rekommendationerna i ISO 19011 – Vägledning för revision av ledningssystem.

Är du inte bekant med ISO 19011, läs inlägget Nya ISO 19011:2018 − Nyheter och ändringar.

Lycka till!

Fyll i dina uppgifter för att ladda ner mallen