23 februari 2018

Makt är intressant, viktigt och ibland svårt

Svartvitt fotografi på Jesper Fundberg med citat ur SvD Näringsliv ”Grabbarna är problemet. För de sitter på makten” från den 16 november 2011 samt från Sydsvenskan ”Att säga att alla är välkomna är en sak. Men att visa upp en svensk, manlig styrelse sänder tydligare signaler” från den 12 november 2010.

Makt är intressant, viktigt och ibland svårt. Här gästar forskaren Jesper Fundberg vår blogg med ett inlägg i ett högaktuellt ämne. 26 mars är han en av talarna på konferensen #WhatNow – förändring i spåren av #metoo.

Att en chef har en sorts makt på jobbet inser och accepterar de flesta. Det är i sin ordning så att säga. Det är förhoppningsvis tydligt och uttalat hur rekryteringen gick till och varför chefen lämpar sig som chef. Och sedan kan ju en chef avsättas.

Sedan finns det andra ordningar som är mindre uttalade och kanske svårare att förstås och acceptera. Hösten 2017 blev det tydligt att många män, i olika branscher och under lång tid haft makt över kvinnors kroppar. Män tog sig rätten att kommentera, bedöma, röra vid och tvinga sig på kvinnors kroppar. Att detta skedde, under tvång eller som förståelse att ”det är så det är”, bland kvinnor under lika lång tid gjorde männens makt än tydligare.

Makten handlar om ordning mellan kön, vilken grupp som får göra vad och vilken grupp som får acceptera och finna sig i: Mäns makt över kvinnors kroppar. Att det handlar om kön och makt blev än tydligare då protesterna kom efter hand: ”det är ju inte alla män”, ”det är inte okej att skambelägga män på detta viset”. Mäns makt handlar alltså också om ett privilegium  – att inte behöva tillskrivas en kollektiv identitet. Att kvinnor ofta beskrivs och tolkas i kollektiva termer visar skillnaderna. Maktskillnader. Män ses som individer, kvinnor som grupp. Och när den ordningen ifrågasätts så reagerar män – och kvinnor.

Mäns makt på jobbet handlar inte enbart om kvinnors kroppar, utan också om resursfördelning, arbetsuppgifter, perspektiv och om att vara given utgångspunkt. Fråga alla ”kvinnliga chefer” till exempel. För att skapa en hållbar arbetsmiljö behövs insikter om makt, men också förändring av makt. Att förskjuta makt från gruppen män till gruppen kvinnor. Protester lär höras. För vem släpper ifrån sig makt frivilligt?

26 mars går jag på djupet i just de här frågorna på konferensen #WhatNow – Förändring i spåren av #metoo. Hela programmet och anmälan hittar du här.

/Jesper Fundberg,  maskulinitetsforskare, inspiratör och föreläsare

Läs mer om hur vi på Effort arbetar med kultur- och förändringsledning.