10 maj 2017

Leda och driva förändringsarbete

Fotografi på en man med ryggsäck bakifrån, blickandes ut över ett ökenlandskap med berg som höjer sig i horisonten

Vi är många som vill ha utveckling och förändring, att det ska bli bättre. Däremot går inte alla med på att tvingas till förändring utan att ha fått chansen att medverka. Friktion vid förändringar är naturligt när vi har engagerade människor i en organisation. Som konsulter består vår vardag på Effort av att analysera problem, föreslå lösningar och förbättra utifrån de lärdomar vi gör på vägen. Att väga in mångas perspektiv, gärna allas, och hitta en balanserad väg framåt är precis vad hållbarhet handlar om.

Förändringsprocessen som helhet

Under ett bra förändringsarbete planerar, förankrar och bearbetar vi nya idéer och arbetssätt tills de känns som en naturlig del av en verksamhet. I praktiken är det svårt att ta en idé och föra in den i en organisation. Istället kan vi så ett frö med en idé och hjälpa den att växa i den miljö där den ska fungera. På vägen växer andra idéer och det vi tänkte från början kan sätta igång en spiral av förbättringar om vi tar vara på de energier som vi sätter igång.

Anpassa strategin så att den matchar förutsättningarna

Vid behov av förändring är det viktigt att anpassa strategin så att den passar just den situation som vi har att utgå ifrån. Att utgå ifrån precis samma angreppssätt oavsett förutsättningarna gör att vi sällan lyckas. Det är logiskt eftersom detta angreppssätt kommer att passa bra vid ett fåtal tillfällen. Varje förutsättning är unik när vi betraktar den komplexa och unika verkligheten. Det som är likt, för det finns där, kan förleda oss att tro att vi kan finna den sanna förändringsmodellen som passar alla tillfällen. För att lyckas i fler fall, i de flesta fall, så behöver vi anpassa strategin till förutsättningarna och det kräver kunskap och fingertoppskänsla. Att ha genomfört många förändringsarbeten innebär inte att vi har utvecklat nödvändig kunskap. Fem nöjda referenser säger heller ingenting om den egentliga framgången. Vi kan skapa förtroende inom en liten grupp och ändå misslyckas i praktiken, där det räknas.

Fokusera resultat, effekter och lärdomar inför framtiden

Många förändringsprojekt är framgångsrika på ytan men döljer allvarliga problem som ingen pratar om, annat än nära kärnverksamheten. Självklart finns det också lyckade projekt men forskningen visar att väldigt många förändringsprojekt misslyckas. Vi kan ha nått goda resultat, men också skapa effekter som ger långsiktiga problem. Ett exempel är att lyckade förändringsprojekt faktiskt kan hämma utvecklingen framgent om vi inte ser upp. En framgång baserad på en särskild modell för verksamhetsutveckling kan, om man inte passar sig, låsa in kreativitet och innovationskraft. Samtidigt kan vår historik och insikter inifrån verksamheten också hämma utvecklingen. Risken är att vi är fast i vår historia och ”hur det är här och varför”. Har du jobbat med förändring vet du att det finns många fallgropar.

Det viktiga är att lära sig att lära från varje gång vi hamnar i en fallgrop. Ibland vet vi inte att vi har varit i en fallgrop förrän efteråt, det kan ge insikter som borgar för framgång framöver.

Läs mer om våra tjänster kring förändringsledning.