9 februari 2018

ISO 45001 – Ny ISO-standard för arbetsmiljö och hälsa

Fotografi från NASA på en astronaut som utför arbete vid ett par solpaneler ute i rymden.

Enligt FN-organet ILO dör över 7 600 människor varje dag i arbetsrelaterade olyckor. Det innebär mer än 2,78 miljoner per år. 2,78 miljoner! Enligt samma organ sker 370 miljoner olyckor. Då är det hisnande att tänka på hur många tillbud som sker. För att inte tala om alla risker som inte är hanterade. Här ger Efforts Martin Freed sin syn på lanseringen av ISO 45001 och vilka möjligheter detta innebär. Martin sitter i Swedacs tekniska kommitté för arbetsmiljö där utvecklingen av den nya standarden stått i fokus.

ISO 45001 ersätter OHSAS 18001

Den 12 mars 2018 publicerades äntligen ISO 45001 – den första riktigt globala standarden för arbetsmiljö-ledningssystem. Den ersätter OHSAS 18001 som för närvarande används av över 100 000 organisationer över hela världen. Dessa organisationer har tre år på sig att övergå till ISO 45001. Se vårt webinar för mer info om detaljerna i ISO 45001. Även för verksamheter certifierade enligt AFS 2001:1 kan en övergång till ISO 45001 ett naturligt steg.

ISO 45001 har samma struktur, språk och kapitelindelning som ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Det kommer att underlätta samordning och integrering. Den är utformad för att vara flexibel och tillämplig på en organisation av alla storlekar. Vi har skrivit om principer att bära med sig i arbetet med certifiering och ledningssystem.

Ledarskap, samverkan och förbättring i fokus

Ett gott ledarskap står självklart i centrum för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete, men standarden trycker också på att arbetsgivare och arbetstagare systematiskt och proaktivt skall samverka för att förebygga olyckor och ohälsa samt att åstadkomma förbättringar i arbetsmiljöarbetet.

På samma sätt som i de nya versionerna av ISO 9001 och ISO 14001 är det viktigt att förstå just sin organisations förutsättningar. Vilka utmaningar står vi och vår bransch inför? Är vi väl rustade? Vilka intressenter har vi och vad förväntar sig dessa av oss framöver? Vad krävs av oss för att vi ska vara en attraktiv arbetsplats för de bästa nuvarande och kommande talangerna? Hur hanterar vi de risker och möjligheter som är kopplade till detta?

För välmående företag – ekonomiskt och mänskligt

Vi hoppas och tror att arbetsmiljöarbetet får den status och dignitet som det förtjänar i samband med lanseringen av ISO 45001. Rätt använt kan den rädda liv och minska olyckor, vilket naturligtvis är det primära, men också öka trivsel och engagemang och därmed skapa välmående företag med goda resultat på sista raden. Såväl ekonomiskt som mänskligt!

Det går utmärkt att certifiera sig emot ISO 45001, se mer om våra tjänster för ISO-certifiering. Vill du läsa ISO 45001 så kan du köpa den hos SIS – Swedish Standards Institute.