18 april 2017

Internrevision – vad bra!

Fotografi på ett amerikanskt fotbollslag som pratar taktik i en klunga.

Det finns naturligtvis olika syn på internrevisioner. Många ser det idag som något positivt, men redan namnet kan trötta ut vissa och andra får en klump i halsen. Om vi blir trötta av namnet eller något annat ytligt så behöver vi ställa oss frågan Varför?

Internrevisionen – ett måste för de flesta

Internrevisioner är något de allra flesta måste göra, inte något man väljer. Det finns olika typer och de som vi främst syftar på är internrevisioner som görs inom ramen för en certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001 eller ISO 45001 eller någon annan ledningssystemstandard.

Är standarder och ISO-certifiering nytt för dig så rekommenderar vi artiklen ISO-certifiering − Varför? Vad? Hur?.

Internrevision – bara krångligt och onödigt?

Varför får många en lite tröltt känsla i kroppen av tanken på en internrevision? Kan det bero på att det förknippas med ett krav på arbetssätt som upplevs som krångliga, att vi inte riktigt får till det? Kan det bero på att vi inte når fram till faktiska förbättringar? Är det brister i vår beslutskraft? Om det bara är namnet det handlar om så kalla det för något annat, eller fundera över varför ni fastnar på något ytligt istället för att fokusera vilken roll en internrevision har i vår utveckling.

Mobilisering för förbättring eller bara för att?

Risken är att internrevisionen blir ett måste där syftet blir att ha genomfört den. Vi gör arbetet för att göra det, för att uppfylla kraven, men i praktiken har vi inte riktigt fått in det i vårt naturliga sätt att utveckla vår verksamhet. Internrevision, genomfört på ett bra sätt, kan mobilisera oss för att genomföra det vi behöver genomföra för att fungera bättre tillsammans.

Gör internrevisionen till en del av något större

Efter en bra planering kan vi andas ut och känna att vi har koll på vad vi behöver göra det kommande året, den kommande månaden, den kommande veckan. Känner vi inte så? Då är risken att vi inte riktigt har tänkt rätt. När vi planerar våra internrevisioner så ska vi göra det som en del i en större planering. Det är en del i en helhet som behöver fungera för att kunna utveckla verksamheten tryggt och effektivt.

Internrevisorn – en kritisk resurs

Internrevisorn eller internrevisorerna är kritiskt för att revisionen som helhet ska lyckas och bidra till helheten. Det är internrevisorn som sätter ihop revisionsprogrammet vilket innebär prioritering eftersom det inte går att revidera allt och alla varje gång. Det handlar om att bedöma vilka delar av verksamheten som behöver en genomlysning. Kanske har det varit skakigt ett tag eller så har det skett större förändringar. Då är internrevisionen ett utmärkt verktyg för att undersöka status eller säkerställa att lagar och krav uppfylls. Revisorn samlar sedan ihop input för det område som ska revideras och skriver en frågelista. Att frågorna är skarpa och att revisorn har en förmåga att zooma in på rätt område är avgörande för att revisionen ska bli värdefull.

Givetvis finns det en standard även för internrevision: ISO 19011 är internrevisornsa bibel och ger vägledning om både planering, genomförande och uppföljning. Under sommaren 2018 kom senaste versionen av ISO 19011, läs vårt inlägg om nyheterna och ändringarna som har fokus på risker, möjligheter och affärsnytta.

För att få koll på ISO 19011 väljer många också att gå en utbildning.

En chans att gå på djupet och fånga missar och problem

Internrevisionerna kan hjälpa oss att få grepp om läget där det är som viktigast och även fånga sådant som vi hade riskerat att missa. Vi kan fånga sådant som redan är problematiskt och det som skulle kunna bli ett problem. Vi kan fånga idéer och få gå på djupet med frågor som vi annars inte riktigt går på djupet med. I praktiken kan en internrevision också inkludera en form av grundorsaksanalys eller peka på behovet av en sådan.

En viktig del av att bli bättre

Bra internrevisioner kan rädda liv inom vården, förebygga ohälsa på arbetsplatsen eller onödiga miljöbelastningar. Bra internrevisioner kan leda till att vi organiserar oss bättre, att vi får tydligare roller och ansvar, eller att vi blir bättre på att bli bättre. Hur går det till? Vi måste finna vårt gemensamma arbetssätt där internrevisionen har sin naturliga roll i att hjälpa oss att bli bättre tillsammans. Ett stimulerande och roligt arbete, men framför allt ett väldigt viktigt arbete.

Vill du få stöttning med att utforma en internrevision som driver utveckling eller kanske ta in en internrevisor utifrån? Läs mer om våra tjänster för internrevision.