18 april 2017

Internrevision – vad bra!

Det finns naturligtvis olika syn på internrevisioner. Många ser det idag som något positivt, men redan namnet kan trötta ut vissa och andra får en klump i halsen. Om vi blir trötta av namnet eller något annat ytligt så behöver vi ställa oss frågan Varför?

Varför har vi fått den känslan? Kan det bero på att det förknippas med ett krav på arbetssätt som upplevs som krångliga, att vi inte riktigt får till det? Kan det bero på att vi inte når fram till faktiska förbättringar? Är det brister i vår beslutskraft? Om det bara är namnet det handlar om så kalla det för något annat, eller fundera över varför ni fastnar på något ytligt istället för att fokusera vilken roll en internrevision har i vår utveckling.

Risken är att internrevisionen blir ett måste där syftet blir att ha genomfört den. Vi gör arbetet för att göra det, för att uppfylla kraven, men i praktiken har vi inte riktigt fått in det i vårt naturliga sätt att utveckla vår verksamhet. Internrevision, genomfört på ett bra sätt, kan mobilisera oss för att genomföra det vi behöver genomföra för att fungera bättre tillsammans.

Efter en bra planering kan vi andas ut och känna att vi har koll på vad vi behöver göra det kommande året, den kommande månaden, den kommande veckan. Känner vi inte så? Då är risken att vi inte riktigt har tänkt rätt. När vi planerar våra internrevisioner så ska vi göra det som en del i en större planering. Det är en del i en helhet som behöver fungera för att kunna utveckla verksamheten tryggt och effektivt.

Internrevisionerna kan hjälpa oss att få grepp om läget där det är som viktigast och även fånga sådant som vi hade riskerat att missa. Vi kan fånga sådant som redan är problematiskt och det som skulle kunna bli ett problem. Vi kan fånga idéer och få gå på djupet med frågor som vi annars inte riktigt går på djupet med. I praktiken kan en internrevision också inkludera en form av grundorsaksanalys eller peka på behovet av en sådan.

Bra internrevisioner kan rädda liv inom vården, förebygga ohälsa på arbetsplatsen eller onödiga miljöbelastningar. Bra internrevisioner kan leda till att vi organiserar oss bättre, att vi får tydligare roller och ansvar, eller att vi blir bättre på att bli bättre. Hur går det till? Vi måste finna vårt gemensamma arbetssätt där internrevisionen har sin naturliga roll i att hjälpa oss att bli bättre tillsammans. Ett stimulerande och roligt arbete, men framför allt ett väldigt viktigt arbete