14 mars 2019

Struts eller örn? – Bemästra hållbarhetsutmaningarnas topp 5

Collage med en struts som kikar upp över en stock, samt en örn som flyger mot en blå himmel.

Det här inlägget handlar om utmaningar som kan uppstå i ett hållbarhetsarbete och hur du som hållbarhetsspecialist, hållbarhetschef, hållbarhetsansvarig, CSR-samordnare eller helt enkelt hållbarhetsintresserad kan tänka för att lösa upp knutarna i din organisation. Det finns en rad utmaningar som kan sätta käppar i hjulet för ett strategiskt hållbarhetsarbete. Att vara medveten om vilka utmaningar som lurar runt hörnet kan hjälpa organisationen att gå från strutsbeteende till örnkoll.

 

Vad är hållbarhet?

Innan vi nördar ner oss i detaljerna. ”Hållbarhet, vad är det?” Kanske någon frågar sig. Klimat? Miljö? Arbetsmiljö? Kvalitet? Lönsamhet? Kanske allt och lite till? Vår syn är att hållbarhet ryms i alla beslut och aktiviteter i ett företag eller en organisation. Ibland kan påverkan från ett beslut vara stor, ibland är den liten. Ibland handlar det om klimatpåverkan och andra gånger om mänskliga rättigheter. Hållbarhetsarbete i sin essens handlar om att få organisationen att på bästa sätt balansera olika frågor och effekter på både kort och lång sikt.

Att hållbarhet är brett och ryms inom alla beslut gör det komplext. Framförallt kan det kännas väldigt komplext och svårt, rentav övermäktigt. Hur ska vi någonsin kunna lyckas arbeta in ett hållbarhetstänk så att det är närvarande vid såväl stora strategiska beslut som vid de allra minsta besluten? Det är vanligt att känna sig lite vilsen vid komplexa frågor. Men! Hållbarhet kan också vara oerhört enkelt. Det handlar om att besluta sig för att ”vi vill vara en del av lösningen, inte problemet”. Sedan börjar ni gräva där ni står. Det kommer inte att bli perfekt på en gång, men jobbet måste göras grundligt om det ska bli bra på sikt.

Vill du fördjupa dina kunskaper om hållbarhet? Anmäl dig till utbildningsprogrammet Diplomerad Hållbarhetsspecialist.

 

Utmaning nr 1: Ledningen fattar inte hållbarhet

Hållbarhet kan kännas väldigt komplext och det kan vara svårt att greppa de positiva effekterna och hur det passar in i den redan etablerade affärsutvecklingen. Många gånger kan detta bero på kunskapsbrist om hållbarhetsområdet. Viljan finns, men ledningen vet helt enkelt inte hur företaget ska ta in frågorna i strategin. Att se till att ledningen får en bättre kunskap om frågorna kan vara en god idé för att få med dem på spåret. Kunskaper leder inte per automatik till handling men det är en förutsättning för att kunna agera.

För att sedan omsätta hållbarhetsarbetet i praktiken är det viktigt att bryta ner arbetet i delar som företaget kan hantera. På kort sikt i det dagliga arbetet men även på lång sikt i affärsstrategin. Detta leder oss till nästa utmaning som många möter på vägen.

 

Utmaning nr 2: Vad är hållbarhet för oss?

Hållbarhet ryms alltså överallt, men alla frågor är inte relevanta för alla företag. Ett första steg för att minska komplexiteten och göra hållbarhet mer greppbart för organisationen är att ta reda på vilka just era hållbarhetsfrågor är. Tänk dig till exempel en bank och en strumptillverkare, deras påverkan och vad de kan påverka skiljer sig åt. Banken behöver arbeta för att motverka t.ex. penningtvätt men främja innovativa start-ups genom tillgång till kapital. Strumptillverkaren har sannolikt sin största påverkan i sin råvara men också säkerheten i produktionen är A och O. Frågorna dessa två företag behöver hantera är alltså i grunden olika och det finns ingen one size fits all. Var och en måste ställa sig frågan Vad är hållbarhet för oss?

Svaret på den frågan hittar ni hos era intressenter. Genom en så kallad intressent-analys av grupper som kunder, medarbetare, ägare och så vidare kan ni få en klar bild av era påverkningsområden. När ni har områdena klara för er kan ni gå vidare och kartlägga hur påverkan ser ut, hur stor den är och vad ni kan göra åt den.

Ett vanligt misstag är att fokusera på alla hållbarhetsfrågor samtidigt! En bra kartläggning ger också möjlighet till en vettig prioritering i arbetet och gör det lättare att faktisk börja jobba med hållbarhet på riktigt. Det är viktigt att välja vilka områden och frågor som är mest relevanta och sätta tydliga mål och handlingsplaner för hur ni ska ta er till målet.

Kom ihåg att hållbarhet är både problem och lösning. När ni gör er analys så fastna inte i enbart problemen utan hitta även er positiva påverkan, era bidrag till samhället. Samtidigt som ni arbetar med att lösa problemen behöver ni arbeta med att stärka det som är positivt! Och detta,  leder återigen vidare till nästa utmaning!

 

Utmaning nr 3: Hur maxar vi hållbarhetsarbetet?

Inga företag verkar isolerat utan ingår i ett större nätverk av samarbetspartners och leverantörer som samverkar. För att prioritera hållbarhetsfrågor i er verksamhet är ett första viktigt steg att vara medveten om er plats i värdekedjan. Ett bra hållbarhetsarbete stannar inte vid företagets dörr utan har ambitionen att genomsyra hela värdekedjan. Därför ser vi nu också att hela branscher sluter sig samman och gemensamt börjar ta tag i sina utmaningar. Vilket är glädjande.

Vissa hållbarhetsfrågor behöver alla företag arbeta med, som avfallssortering, energianvändning och arbetsmiljö. Även om vissa företag, särskilt verksamheter med mestadels kontorsverkssamhet, har en begränsad påverkan så är det viktiga symbolfrågor. Forskning visar att beteenden som vi lägger oss till med på jobbet följer med oss hem. Är vi duktiga på t.ex. avfallssortering på jobbet kommer medarbetarna i stor utsträckning också att bli det hemma.

I andra frågor är det svårare att åstadkomma förändring på egen hand. Då gäller det att samverka med andra och hjälpas åt. Det kan handla om att företag inom ett visst område går ihop och kräver att det ska gå att åka kollektivt till jobbet för de som jobbar i området. Eller så går en bransch ihop och bestämmer sig för att sluta köpa in produkter som innehåller en viss skadlig kemikalie. Att förstå er plats i värdekedjan ger större och bättre möjligheter att utöva positiv påverkan på andra aktörer i nätverket. Detta kan ge en långt större positiv effekt, än om ni enbart ändrar ert arbetssätt internt. “Vill du gå snabbt, gå ensam. Vill du gå långt, gå tillsammans!”

Kolla gärna också på: Webinar: Miljöpsykologi − Hinder och verktyg för hållbara val

 

Utmaning nr 4: Hur blir hållbarhet allas vardag?

Hållbarhet kan kännas långt ifrån självklart i en organisations dagliga arbetet. Risken är att hållbarhetsarbetet stannar vid stora svepande ord i en policy. För att en hållbarhetsstrategi ska bli realitet behöver hållbarhetsarbetet bli en naturlig del av det dagliga arbetet. När vi nått dit kan vi börja prata om hållbarhetskultur. Att komma dit kräver träget arbete.

Det handlar om att arbeta systematiskt och bryta ner era hållbarhetsområden i mål, handlingsplaner och faktiska aktiviteter som blir gjorda(!). Risken är annars att hållbarhetsarbetet blir ett sidoprojekt till kärnverksamheten. Ett sidoprojekt som sköts av ett fåtal personer i verksamheten och som finns som ett plåster eller fasad på en annars ohållbar verksamhet.

En stark drivkraft för allas delaktighet är att ledningen är engagerad och ser hållbarhet som en del av affären och företagets strategi, inte som ett nödvändigt ont. En ledning som förstått vikten av arbetet och tillsätter tid och resurser ger förutsättningar för att arbetet ska bli bra från början. Ledningens engagemang behövs också för att förankra hållbarhetsarbetet. Om ledningen till exempel alltid flyger mellan Stockholm och Göteborg när alla andra förväntas åka tåg står arbetet på en skakig grund. Det är värt att komma ihåg att green washing (och alla andra typer av washing) sällan är resultatet av enskilda medarbetares misstag utan något som ledningen får ansvara för, och hantera.

För att hållbarhet ska kunna bli allas vardag handlar det återigen om ”Vad är hållbarhet för oss?”. Det måste vara uttryckt på ett sätt som är enkelt att förstå och ta till sig. Det finns en stor potential i att engagerade medarbetare i olika roller att själva ta initiativ och bidra till företagets ambition. Komplexa beskrivningar riskerar att skapa oro och en massa spilld tid på att försöka tolka och förstå. Här är det bra med en kommunikatör eller marknadsavdelning som inte ger sig förrän budskapen är tillräckligt genomtänkta och stringenta. Det är en fin balansgång att kunna förenkla och vara tydlig utan att tappa det komplexa. Ett tydligt och enkelt språk kan vara inkluderande och bidra till att både ledning och anställda känner att de äger frågan.

 

Utmaning nr 5: Hur ska vi berätta om vårt hållbarhetsarbete?

Kommunikation av hållbarhet internt har vi redan varit inne på men för att dra full nytta av det ni gör bra behöver även den externa kommunikationen komma på plats. Först och främst vill vi på Effort säga att hållbarhetskommunikation är bra men det ersätter inte själva arbetet. Stort fokus har hamnat på kommunikationsdelen genom olika ramverk för hållbarhetsredovisning (som GRI) och lagkrav på hållbarhetsrapport. För de större företagen känns det ibland som vi går framtiden till mötes med bakänden först. Lite tillspetsat kan vi säga att det som ter sig självklart, att göra arbetet först och sedan rapportera har för många företag blivit tvärtom. Vi värker fram något att rapportera för att sedan göra det vi har sagt att vi ska göra (eller värre, sagt att vi redan gjort).

Innan ni slår på stora trumman, se till att få grunden på plats. Det vill säga att ledningen är med, ni vet och har förankrat vad hållbarhet är för er och ni har en tydlig plan för hur ni ska arbeta praktiskt och leverera resultat. Tänk också på att det finns många fler kanaler än hållbarhetsredovisningen att kommunicera hållbarhet genom. Därmed inte sagt att ni inte ska hållbarhetsredovisa. Den fungerar ofta som en drivkraft för att faktiskt samla in och analysera data och som en reality check. En bra sak att tänka på är att en bra hållbarhetsredovisning är en som medarbetare kan läsa, känna igen sig i och vara stolta över. Det kräver ärlighet och att både prata om det som är bra såväl som de utmaningar som finns.

Läs mer: Hållbarhetsredovisning – 6 tips som hjälper er att lyckas

 

Örnföretag eller strutsverksamhet?

Till sist, fönstret för att uppnå konkurrensfördelar med hållbarhetsarbetet kommer så småningom att stängas och om några år kommer det vara en hygienfaktor. Vi ser det i en politisk styrning som steg för steg blir tydligare, skärpta upphandlingskrav, högre förväntningar från medarbetare och ändrade konsumtionsmönster. Företag och organisationer som på riktigt lyckas binda ihop sin kärnverksamhet med ett praktiskt hållbarhetsarbete kommer att vara framtidens vinnare och örnföretag. Låt inte era utmaningar knäcka er och få er att stoppa huvudena i sanden utan knäck utmaningarna istället.

Lycka till!

Läs mer om våra tjänster och hur vi arbetar med hållbarhet.