2 maj 2017

Hållbarhet – vad innebär det i praktiken?

Personer som sitter och arbetar vid ett träbord. I fokus på bordet står tre vita vindkraftverk i modellstorlek

Att fokusera hållbarhet innebär att vi vill bli bättre på bästa möjliga sätt. Siktet är inställt på en riktigt bra verksamhet värd att känna sig stolt över. Tyvärr har vi sett motsatsen allt för många gånger. Företag och andra verksamheter hamnar i förtroendekriser genom arbetssätt som inte rimmar med visionerna och målsättningarna. I det här inlägget föreslår vi två utgångspunkter som lägger en god grund för fortsatt utveckling.

1. Hållbarhet är inget ensamarbete

Gårdagens lösningar ger dagens problem. Det kan vi undvika genom att både utveckla en helhetsförståelse och kunskaper kring detaljerna. Det gäller att få alla bitar att stämma, att få alla att dra åt samma håll, åt rätt håll. I grunden är det en fråga om att lära sig att lyssna och utveckla tillsammans. Både att bjuda på kunskap och erfarenheter och att bjuda in andra att dela med sig av sina tankar och perspektiv. Bygg på varandras tankar och var uppmärksam så att det inte bara är vissas tankar som vi bygger vidare på. Bygg sedan samman till något riktigt bra. Dra slutsatser, ta fram handlingsplaner och driv utveckling. Drivet i rätt riktning säkerställs i det gemensamma engagemanget, helhetssynen och förståelsen för detaljer.

2. Identifiera era viktigaste frågor

Så hur skapar vi en förståelse för helheten så att vi kan prioritera våra mest väsentliga frågor? Det är till syvende och sist en fråga om att slippa förtroendekriser och andra tråkigheter. Många startar sin hållbarhetsresa i de tre dimensionerna ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvarstagande. Och visst kan man göra det. Vår rekommendation är dock att inte stanna där.

Vi menar att ett lyckat arbete med hållbarhet har sin grund i att förstå företagets produkter och tjänster i sitt sammanhang. Vilken nytta ska de och verksamheten åstadkomma för kunderna och samhället? Vilken negativ påverkan har de? Handlar det om koldioxidutsläpp i konsumentledet, om arbetsvillkoren hos era leverantörer, eller kanske farliga kemikalier i era egna produktionsanläggningar?

På vilket sätt ska ni arbeta för att minska den negativa inverkan och förstärka den positiva? En viktig del handlar om att analysera de processer som leder fram till en produkt eller tjänst. På vilket sätt ska vi arbeta för att nå de resultat vi vill ha och samtidigt minimera de oönskade bieffekterna? Det är upp till varje företag att själva hitta en metod som funkar men ni kan få inspiration från ett av våra kundcase, Förvaltnings AB Framtiden.

Lycka till!

Läs mer om våra tjänster kring hållbarhetsarbete.