Agenda 2030 – Kartläggning av GU Ventures mot de globala målen

Illustrationssammanställningen av De globala målen där de 17 olika områdena visualiseras.

En möjlighet att bidra och skapa bättre affärer…

Vi ser att fler och fler företag, som vill vara och upplevas som seriösa och kvalitetsinriktade, sätter sin verksamhet i ett större perspektiv. Ett hållbarhetsperspektiv! Vad innebär det? Hur kan företag nå fördelar genom ett medvetet hållbarhetsarbete och samtidigt göra något riktigt bra för samhällsutvecklingen?

De 17 globala hållbarhetsmålen (SDG) som FN har tagit fram som en del av Agenda 2030  har börjat användas för att reflektera verksamheter mot det större sammanhanget.

…och helt nya affärer

GU Ventures, Göteborgs Universitets företagsinkubator, ville vara först och kartlade med stöd av oss på Effort alla sina projekt och företag mot de globala hållbarhetsmålen. Dels för att förstå nuläget men framförallt för att stimulera en framtida utveckling i en mer hållbar riktning.

 

 

I ett pressmeddelande från GU Ventures AB står att företaget:

”…är ett av staten helägt holdingbolag som är knutet till ett av Norra Europas största universitet, Göteborgs universitet. Holdingbolaget bedriver inkubator- och investeringsverksamhet sedan 20 år. Det har som uppdrag att nyttiggöra forskningsresultat och omsätta idéer genom kommersialisering och utveckla dessa till framtidens innovationer och företag på en global marknad.

Som ett led i vårt långsiktiga och strategiska hållbarhetsarbete inom GU Ventures, har vi tagit ytterligare ett steg för att bidra till en hållbar framtid för alla, berättar Sofia Ström, affärsutvecklare och investment manager vid GU Ventures. Nu har vi gått igenom alla våra nuvarande projekt och företag – både i inkubatorn och i portföljen – och loggat de mot de globala hållbarhetsmålen och dess delmål.

Kartläggningen av bolagen ger GU Ventures som organisation ytterligare inspiration att fortsätta sitt arbete med att stimulera och skapa framtidens hållbara företag”.