Hållbarhetsarbete i framkant inom hotell och konferens

Närbild på uggla som tittar förbi kameran

Stora Brännbo i Sigtuna är en hotell- och konferensanläggning med fokus på framgångsrika möten, fantastisk mat och ett bemötande i världsklass. I en anläggning från 50-talet, som andas skandinavisk design, har Stora Brännbo utvecklats i olika skeden. Idag är man en modern konferensanläggning som inhyser 100 hotellrum och 37 ljusa möteslokaler som passar olika typer av konferens- och mötesbehov.

Kraftfullt hållbarhetsarbete

Sedan 2013 har Stora Brännbo visionen att ”vara föregångare i hållbarhetsfrågor på den skandinaviska hotell- och konferensmarknaden”. Vägen dit innebär att:

  • utveckla en tydlig idé om vad föregångare i hållbarhetsfrågor betyder i praktiken
  • hitta och behålla erfarna och engagerade medarbetare
  • hårt arbete och ständig finslipning av alla detaljer

Arbetet är inte färdigt men vi skulle säga att Stora Brännbo har kommit en bra bit på vägen att vara en del av lösningen istället för en del av problemet. På Stora Brännbo går hållbarhetstanken går hand i hand med affärsidén om framgångsrika möten med upplevelsen i fokus.

För att komma igång – Kolla på vårt webinar om strageiskt hållbarhetsarbete >>

 

Hållbarhetsansvarig från Effort

För att få stöttning i att komma igång med hållbarhetsarbetet anlitade Stora Brännbo 2013 en hållbarhetsansansvarig från Effort. Samarbetet pågår alltjämt och innebär en mix av att utveckla idéer och strategi för hållbarhetsarbetet samt operativt arbete för att omsätta idéerna i praktiken tillsammans med ledningsgrupp och avdelningsledare.

 

Vad är hållbarhet?

Stora Brännbo har tillsammans med Effort arbetat fram sina egna hållbarhetsområden. Genom diskussioner och analyser blev resultatet sex områden kopplade till kärnverksamheten, framgångsrika möten. Områdena är:

  • Upplevelsen i fokus
  • Pålitlig partner
  • Miljöansvar
  • Vi på Stora Brännbo
  • Socialt engagemang
  • Uggla & spindel

Med dessa områden i fokus blir det enklare att förstå vad hållbarhet handlar om för Stora Brännbo och att kommunicera om hållbarhet både internt och externt. De olika hållbarhetsområdena kan du läsa mer om på Stora Brännbos hemsida.

Stora Brännbos hållbarhetsområden i cirklar med pilar mot framgångsrika möten i mitten

Stora Brännbos hållbarhetsområden.

”Med dessa områden i fokus blir det mycket lättare att prata om hållbarhet och att förmedla vad det innebär både för anställda och även för våra kunder och leverantörer. Sigtunas historia som går tusen år tillbaka i tiden påverkar hur vi ser på framtiden. Ett hållbart företagande är inte ett krav, utan en förutsättning för att finnas kvar på marknaden.” 

Björn Jonzon, VD och ägare, Stora Brännbo

Men vad gör Stora Brännbo rent praktiskt då för att vara den föregångare som visionen talar om?

 

Energiförbrukningen mer än halverad

2014 gick Stora Brännbo med i projektet Nearly Zero Energy Hotel för att därigenom utreda hur energiförbrukningen och dess klimatpåverkan skulle kunna minskas genom effektiviseringar och beteendeförändringar. Många förändringar har gjorts för att minska energiförbrukningen (exempel på minskningar) och resultatet är en minskning med två tredjedelar, från nästan 400 kwh/m2 och år till knappt 150 kwh/m2 och år. Av den energi som Stora Brännbo ändå gör av med kommer också nära 90 % från förnybara källor.

 

Köttet – en klimatutmaning

Genom den utredning av verksamheten som Nearly Zero-projektet innebar kom man på Stora Brännbo även till insikt om att det kött som årligen serveras i restaurangen står för en nästan lika stor klimatpåverkan som all fastighetens energiförbrukning och medarbetarnas alla tjänsteresor. Därför har projektet kliMATkampen dragits igång för att öka andelen vegetariska alternativ och minska andelen kött med stor klimatpåverkan.

 

Socialt engagemang – en hållbarhetsfråga

Den sociala dimensionen av hållbarhetsarbetet innebär bland annat att Stora Brännbo har anställt flera personer med särskilda behov genom samarbete med Arbetsförmedlingen. Dessa personer har fått utveckla och utvecklas tillsammans med sina medarbetare och bidrar på många positiva sätt till arbetsmiljön och tillför nya perspektiv i arbetsgruppen.

 

KRAV-märkt och Svanenmärkt

Som en bas i miljöarbetet ligger Svanenmärkningen som sedan 2014 omfattar både hotell, konferensverksamhet och restaurang. Denna märkning kompletterades i november 2017 med en KRAV-märkning av restaurangen för att på ett ännu tydligare sätt kunna visa för gästerna att miljöfrågorna tas på allvar.

 

Hållbarhetsarbetet – en naturlig del av verksamheten

Stora Brännbo har tillsammans med Effort under årens lopp arbetat för att göra hållbarhetsarbetet till en allt mer naturlig del av det dagliga arbetet. Om man jämför idag med när samarbetet startades är det stor skillnad i hur personalen engagerar sig och hanterar hållbarhetsfrågorna i den dagliga driften. Frågor stöts och blöts i olika forum, kontinuerlig uppföljning och analys av resultat leder till att konkreta åtgärder på rätt plats kan sättas in och ledningen visar vägen med långsiktigt strategiska beslut i rätt riktning.

Hoppas detta har givit dig inspiration till ditt arbete. Behöver din verksamhet tillskott av resurser eller någon som kan se på er verksamhet med nya ögon? Läs mer om våra tjänster inom hållbarhet.