VILLKOR FÖR ANMÄLAN

Din anmälan är bindande när vi skickat en bekräftelse via mail på din anmälan. Får du ingen bekräftelse, vänligen kontakta Simon Strandvik (simon.strandvik@effort.se). En person kan anmäla flera deltagare från samma organisation.

Efter anmälan tar vi kontakt för att stämma av och komplettera med eventuellt ytterligare uppgifter och information. Effort föredrar att fakturera via mejl, notera därför att mejladressen du fyller i kommer att vara mottagare av fakturan. Vill du ange annan e-postadress eller få fakturan postad – skriv då detta i meddelandefältet. Priset anges exkl moms och faktureras innan konferensen. Betalningsvillkor: 15 dagar netto.

FÖRHINDER/AVBOKNING

Har du inte möjlighet att utnyttja din plats, får den överlåtas till någon annan person. Glöm inte att meddela detta till oss innan konferensen startar. Enligt branschens standardregler för avbokning debiteras 50% av avgiften vid avbokning 2-4 veckor före konferensens start och 100% av avgiften vid avbokning 0-2 veckor före konferensens start.

VID INSTÄLLD KONFERENS

Effort förbehåller sig rätten att ställa in konferensen varvid utbildningsavgiften återbetalas. Övriga avgifter som är förknippade med utbildningen och som deltagaren redan betalat själv, exempelvis resor och logi kompenseras/återbetalas inte. I förekommande fall ska inställda utbildningar kommuniceras i rimlig tid innan utbildningsstart till berörda deltagare.

Hantering av personuppgifter

Vi är noga med att de uppgifter du lämnar till oss hanteras på ett bra och säkert sätt. Se vår integritetspolicy för mer information.