ANMÄLAN

Din anmälan gäller så fort vi skickat en bekräftelse via mail. Får du ingen bekräftelse, vänligen kontakta oss. En person kan anmäla flera deltagare från samma eller olika organisationer.

Förhinder och avanmälan

Förhinder? Inga problem, avanmäl dig genom att maila info@effort.se. Vi vill ha din avanmälan senast 24 h innan seminariet startar.

Vid outnyttjad anmälan fakturerar vi 300 SEK för att täcka mat- och lokalkostnad.

INSTÄLLt Seminarie

Effort förbehåller sig rätten att ställa in seminariet vid oförutsedda händelser. Skulle detta bli nödvändigt kommunicerar vi det till alla anmälda så fort vi kan.

Hantering av personuppgifter

Vi är noga med att de uppgifter du lämnar till oss hanteras på ett bra och säkert sätt. Se vår integritetspolicy för mer information.